گزارش تصویری آغاز عملیات اجرایی دو پروژه و بهره‌برداری از پروژه سایدا در اصفهان

با حضور رییس هیات مدیره، مدیر عامل و معاونین گروه سرمایه‌گذاری مسکن در شهر اصفهان، مراسم کلنگ زنی آغاز فعالیت دو پروژه جدید به نام‌های باغ جنت و گل نرگس و بهره‌برداری از پروژه مسکونی سایدا (سایه مادر) در این شهر صورت گرفت.
چهارشنبه 27 آذرماه 1397

مراسم کنگ زنی در اصفهان آذر 98
مراسم کنگ زنی در اصفهان آذر 98
مراسم کنگ زنی در اصفهان آذر 98
مراسم کنگ زنی در اصفهان آذر 98
مراسم کنگ زنی در اصفهان آذر 98
مراسم کنگ زنی در اصفهان آذر 98
مراسم کنگ زنی در اصفهان آذر 98
مراسم کنگ زنی در اصفهان آذر 98
مراسم کنگ زنی در اصفهان آذر 98
مراسم کنگ زنی در اصفهان آذر 98
مراسم کنگ زنی در اصفهان آذر 98
مراسم کنگ زنی در اصفهان آذر 98

مراسم کنگ زنی در اصفهان آذر 98
مراسم کنگ زنی در اصفهان آذر 98مراسم کنگ زنی در اصفهان آذر 98
 
مراسم کنگ زنی در اصفهان آذر 98
مراسم کنگ زنی در اصفهان آذر 98
مراسم کنگ زنی در اصفهان آذر 98
مراسم کنگ زنی در اصفهان آذر 98
مراسم کنگ زنی در اصفهان آذر 98
مراسم کنگ زنی در اصفهان آذر 98
مراسم کنگ زنی در اصفهان آذر 98

۱ دی ۱۳۹۸ ۰۹:۵۰