چاپ مصاحبه با مدیر عامل سرمایه گذاری مسکن زاینده رود در دو روزنامه اصفهان

روزنامه‌های اصفهان امروز و نسل فردا در مراسم کلنگ زنی آغاز فعالیت دو پروژه جدید به نام‌های باغ جنت و گل نرگس و بهره‌برداری از پروژه مسکونی سایدا (سایه مادر) توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود در شهر اصفهان، مصاحبه‌ای با مدیر عامل این شرکت انجام دادند که در روز شنبه 7 آذر ماه به چاپ رسید.

چاپ مصاحبه با مدرس هاشمی
چاپ مصاحبه با مدرس هاشمی
۹ دی ۱۳۹۸ ۱۰:۰۴