تصویر تورم مسکن در انتهای پاییز

بررسی ها نشان می دهد که نرخ تورم ماهانه گروه مسکن در پاییز به سطح ۰.۹ درصد رسیده که نسبت به تورم کل، در سطح پایینی قرار دارد.

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، بررسی ها نشان می دهد که شاخص بهای مصرف کننده در آذر ماه سال جاری به رقم 1193.8 رسیده است. این شاخص از گروه های مختلف خوراکی و غیرخوراکی تشکیل شده است. یکی از مهمترین گروه ها در بخش غیرخوراکی، شاخص بهای گروه مسکن است. این گروه با وزن 31 درصد، مهم ترین گروه شاخص بهای مصرف کننده محسوب می شود. بررسی ها نشان می دهد که در آذر ماه سال جاری تورم ماهانه گروه مسکن به رقم 0.9 درصد رسیده است.

این رقم به این معنی است که شاخص بهای گروه مسکن در آذر ماه نسبت به ماه آبان کمتر از یک درصد رشد کرده است. بنابراین تورم ماهانه گروه مسکن، یکی از کمترین مقادیر در قیاس با سایر گروه ها محسوب می شود. به طور مثال تورم ماهانه کل، در آذر ماه به رقم 3.2 درصد رسیده است و نسبت به ماه آبان این رقم دو برابر شده است. همچنین تورم ماهانه گروه خوراکی، که یکی از مهمترین گروه های شاخص بهای مصرف کننده به حساب می آید، در آذر ماه به سطح 4.2درصد رسیده است. کارشناسان معتقدند که یکی از عوامل پایین ماندن تورم ماهانه در بخش مسکن، نبود تقاضای بالای در انتهای پاییز است. از نگاه کارشناسان، بالا رفتن تقاضا در بخش تورم همیشه یک نشانه محسوب می شود و البته تا حدود قابل توجهی نیز به دلیل انتظارات تورمی است. بنابراین با توجه به این که انتظارات تورمی در بخش مسکن تا حدودی کنترل شده است، در نتیجه نرخ تورم این بخش نیز در ماه های قبل در سطح کنترل شده ای حرکت می کند. بنابراین به نظر نمی آید تورم بخش مسکن تا پایان سال نیز روند غیرمنتظره ای را تجربه کند و احتمالا باهمین روند به کار خود در سال 98 پایان خواهد داد. کنترل تورم بخش مسکن و ثبات قیمت های این بخش، شرایط را برای خرید و فروش در سطح قیمت های متعارف مهیا می کند و به نوعی شفافیت قیمت ها در این برهه زمانی بالاتر از زمانی است، که نرخ تورم روند صعودی قابل توجهی را ثبت می کند. گزارش شاخص بهای مصرف کننده مرکز آمار ایران نشان می دهد که تورم نقطه به نقطه بخش مسکن نیز در آذر ماه سال جاری به 21.1 درصد رسیده است. این رقم به این معنی است که متوسط سطح قیمت بخش مسکن در آذرماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان 21.1 درصد بیشتر شده است، در حقیقت تورم نقطه به نقطه تغییرات بین دو ماه را در نظر می گیرد. همچنین نرخ تورم متوسط بخش مسكن نیز در ماه پایانی پاییز به سطح 23.3 درصد رسیده است. تورم متوسط به این معنی است که رشد شاخص بهای بخش مسکن در 12 ماه منتهی به آذر ماه سال جاری نسبت به 12 ماه منتهی به آذر ماه سال قبل به چه میزان است. مجموع این آمارها تایید می کند که تورم بخش مسکن در ماه پایانی پاییز، در سطح مناسب و کنترل شده ای قرار دارد، که برای فعالیت های تولیدی این بخش یک مزیت محسوب می شود.

۹ دی ۱۳۹۸ ۱۵:۰۱