حضور ظهیری هاشمی در دومین کنفرانس و نمایشگاه صنعت ساخت

مدیر عامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن در دومین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساخت، ۸ تا ۱۰ دی‌ماه امسال که به همت مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در هتل المپیک تهران برگزار شد حضور یافت.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن؛ اهداف کنفرانس فوق شاملِ نوآوری در صنعت ساخت، بررسی آخرین دستاوردهای علمی در ایران و جهان، استفاده از دیپلماسی در جهت صدور خدمات صنعت ساخت، ارتقای سطح و دانش جامعه مهندسی در عرصه ساخت و ساز، معرفی توانایی و اقتدار صنعت ساخت کشور به کشورهای منطقه است.

حضور ظهیری هاشمی در دومین کنفرانس و نمایشگاه صنعت ساخت

روزبه ظهیری هاشمی، مدیر عامل شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن در این کنفرانس به همراه عبده تبریزی، اقتصاد‌دان، خرم، وزیر اسبق راه و شهرسازی و گتمیری، عضو هیات مدیره جامعه مهندسین مشاور ایران در کارگاه تامین سرمایه و شناسایی چالشهای آن نقطه نظرات خود را به حضار حاضر در جلسه ارائه نمودند.

همچنین از دیگر اهداف این کنفرانس می توان به تامین شرایط علمی در جهت توسعه کارآفرینی در صنعت ساخت، بررسی مشکلات ساخت و سازهای کشور و ارایه راهکارهای علمی، رشد بهره‌وری در ساخت سازه‌های ایمن و ارتقای سطح کیفی پروژه، ایجاد تعامل و ارتباط بین هسته‌های علمی کشور و فعالین عرصه صنعت ساخت، پیشبرد تکنولوژی ساخت در کشور در جهت تثبیت جایگاه ایران به عنوان تکنولوژی اول ساخت اشاره کرد.

حضور ظهیری هاشمی در دومین کنفرانس و نمایشگاه صنعت ساخت

موضوعات کنفرانس فوق نیز شاملِ بافت های فرسوده، ارزیابی و بهسازی سازه‌های موجود، مصالح و روش‌های تولید صنعتی، مدیریت کیفیت و بهره برداری و بهره وری، نظامات اداری-حقوقی- قراردادی و بیمه، تامین سرمایه و شناسایی چالش های آن، شهرهای هوشمند، معماری شهرسازی و توسعه پایدار و کاربدر انرژی های نو و تجدیدپذیر در صنعت ساختمان اشاره کرد.

شایان ذکر است در پایان کارگاه مدیر عامل و اعضای کارگاه، تابلوی یادبود این کنفرانس را امضاء نمودند. و از نمایشگاه جانبی این رویداد نیز بازدید به عمل آمد.حضور ظهیری هاشمی در دومین کنفرانس و نمایشگاه صنعت ساخت


حضور ظهیری هاشمی در دومین کنفرانس و نمایشگاه صنعت ساخت
 

۱۲ دی ۱۳۹۸ ۰۹:۴۸