مجاز بودن انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی از محل اعتبارات

هیئت وزیران درجلسه مورخ 26/4/1384 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، درخصوص الحاق یک تبصره به بند 2 ضوابط اجرایی بودجه سال 1384 درمورد مجاز بودن انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت مقررات برای انجام کار مشخص و در مدت معین و مبلغ مشخص صرفا از محل اعتبارات هزینه­ای(جاری) مصوبه­ای تصویب کرد.

۱۵ اَمرداد ۱۳۸۴ ۰۰:۰۰