مسابقه انتخاب نام تجاری ( برند)

شرکتی فعال در حوزه زنجیره تامین مواد و مصالح ساختمانی به صورت بر خط و توزیع هوشمند در نظر دارد نام تجاری فروشگاه اینترنتی خود را طی یک فراخوان عمومی از بین پیشنهادات دریافتی انتخاب نموده
فراخوان نام تجاری
۲۱ دی ۱۳۹۸ ۱۶:۰۷