مجمع سالانه شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب تشکیل شد

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه‌گذاری مسکن جنوب از شرکت‌های تابعه گروه سرمایه‌گذاری مسکن تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه‌گذاری مسکن جنوب، منتهی به 31 شهریور ماه 1397 در روز  چهارشنبه 11 دی ماه امسال با مشارکت کلیه سهامداران در دفتر هلدینگ تشکیل شد

مجمع جنوب98

ترکیب هیأت رئیسه مجمع را «روزبه ظهیری هاشمی» به عنوان رئیس مجمع، «حنظله فندرسکی» به عنوان ناظر اول «مجید فوائدی»به عنوان ناظر دوم، و «علیرضا مخصوصی» به عنوان منشی تشکیل دادند.

فرشاد فرزین، مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری مسکن جنوب در این جلسه گزارش فعالیت هیأت مدیره را برای سهامداران ارائه و فعالیت‌ها و برنامه‌های این شرکت را برای سهامداران و اصحاب رسانه تشریح نمود.

پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، صورت‌های مالی شرکت به تصویب سهامداران حاضر در مجمع رسید. همچنین سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی و روزنامه کثیر الانتشار هدف و اقتصاد نیز به عنوان روزنامه رسمی شرکت تعیین شدند.

در ادامه جلسه، شرکت‌ گروه سرمایه‌گذاری مسکن، شرکت سرمایه‌گذاری مسکن البرز، شرکت پارس مسکن سامان، شرکت مهندسین مشاور سرمایه‌گذاری مسکن و شرکت پویا نوین پارس به عنوان اعضای حقوقی شرکت برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند.


مجمع جنوب98
مجمع جنوب98
مجمع جنوب98
مجمع جنوب98  

  

۲۱ دی ۱۳۹۸ ۱۶:۲۷