مجمع سالانه «شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال» برگزار شد

مجمع عمومی سالانه شرکت «شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال» از شرکت های تابعه شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن، مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال منتهی به 31 شهریور ماه 1398 با حضور کلیه سهامداران شرکت در تاریخ 25 دی  ماه امسال، در اتاق جلسات دفتر مدیر عامل  در هلدینگ تشکیل شد.

مجمع شمال 98

این مجمع با انتخاب ترکیب هیات رئیسه متشکل از : «حنظله فندرسکی» به عنوان رییس، «سید مسعود مروج جهرمی» به عنوان ناظر اول، «میراحمد مصطفایی میلانی» به عنوان ناظر دوم و «علیرضا مخصوصی» به عنوان منشی، رسمیت یافت.

در ادامه این مجمع گزارش یکساله فعالیت هیات مدیره شرکت  سرمایه گذاری مسکن شمال  توسط راس الحسینی، مدیرعامل شرکت برای حاضران قرائت شد و بعد از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، صورت‌های مالی متنهی به پایان شهریورماه سال 1398 به تصویب سهامداران حاضر در مجمع رسید.

هم چنین سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای یک‌سال انتخاب شد. و روزنامه دنیای اقتصاد  نیز به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین شد.

مجمع شمال 98

 

۳۰ دی ۱۳۹۸ ۱۶:۰۷