موفقیت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب در کسب گواهینامۀ سیستم مدیریت ایمنی

شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب موفق به کسب گواهینامۀ سیستم مدیریت ایمنی ISO450012018 گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال غرب ، این شرکت پس از گذراندن موفقیتی سه ساله در دریافت و تمدید گواهینامه های سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت و محیط زیست، با تلاش و پشتکار مضاعف پرسنل و طی ممیزی نهایی انجام یافته توسط شرکت بیکران راهکار سعادت ( BRS ) در مورخه 25 دیماه 1398 موفق به کسب گواهینامۀ سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO45001:2018  و همچنین تمدید گواهینامۀ سیستم مدیریت زیست محیطی ISO140012015 گردیدموفقیت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب در کسب گواهینامۀ سیستم مدیریت ایمنی .

شایان ذکر است که در این راستا کلیه الزامات سیستم مدیریت HSE بصورت دوره‌ای سالانه و منظم در زمان‌های مقرر توسط واحدHSE شرکت انجام گرفته بود که می توان به انجام معاینات دوره‌ای پرسنل شرکت، پیمانکاران و اندازه‌گیری عوامل زیان آور محیط زیست و آلاینده در دفتر مرکزی و همچنین پروژه‌های شرکت به عنوان نتایج حاصلۀ این الزامات در خصوص بهبود مستمر سازمان و رعایت بیش از پیش اصول بهداشت و ایمنی کار اشاره داشت.

روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب نیز به نوبۀ خود ضمن قدردانی از زحمات مدیریت و پرسنل واحد HSE شرکت، موفقیت بیش از پیش شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال غرب را آرزومند است .


موفقیت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب در کسب گواهینامۀ سیستم مدیریت ایمنی
موفقیت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب در کسب گواهینامۀ سیستم مدیریت ایمنی
موفقیت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب در کسب گواهینامۀ سیستم مدیریت ایمنی

۱ بهمن ۱۳۹۸ ۱۴:۵۰