اطلاعیه دستور جلسه انتخاب هیات مدیره گروه در مجمع عمومی عادی سالانه

اطلاعیه دستور جلسه انتخاب هیات مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن در مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
دستور جلسه انتخاب هیات مدیره شرکت در مجمع عمومی عادی سالانه
۷ بهمن ۱۳۹۸ ۱۳:۳۷