بیست و ششمین جلسه کمیته معماری برگزار شد

در بیست و ششمین جلسه کمیته معماری شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن، دو پروژه از شرکت‌های سرمایه‌گذاری‌مسکن شمال غرب و سرمایه‌گذاری مسکن جنوب بررسی گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن؛ این جلسه نیز با حضور ظهیری (مدیر عامل)، مروج (معاون توسعه فناوری و ساخت)، و چند تن از کارشناسان معماری شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن به همراه مهندس شیخ زین‎الدین (عضو هیات امناء انجمن مفاخر معماری ایران)، مهندس پورکرامتی، مهندس فرجامی و مهندس سپهری و کارشناسان معماری شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن روز دوشنبه هفتم بهمن ماه امسال در دفتر جلسات مدیر عامل برگزار شد.

کمیته معماری 26

بررسی طرح معماری پروژه لاله گلشهر زنجان

با توجه به این‌که پروژه لاله گلشهر زنجان متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال غرب می‌باشد، یاسمی مدیر عامل به همراه معاون و برخی از مدیران این شرکت  نیز در این جلسه حاضر شده و نظرات کارشناسی خود را ارائه نمودند.

پس از بررسی کانسپت معماری ارائه شده توسط اعضای کمیته، علارقم زیبایی طرح ، ولی مورد تایید قرار نگرفت و مقرر گردید آلترناتیوهای جدیدی با توجه به کلاس اقتصادی پروژه با در نظر گرفتن سهولت و سرعت اجرا همچنین کاهش هزینه در طراحی لحاظ گردد.

پروژه مسکونی لاله گلشهر زنجان، در قطعه زمین موجود در جوار پروژه گلشهر واقع گردیده است این پروژه با مساحت846 متر مربع  با زیربنای کل 7342 در 12 طبقه  و 9 طبقه مسکونی با استعداد 40 واحد مسکونی احداث خواهد شد.

در ادامه این جلسه کانسپت معماری ایوان اهواز متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری مسکن جنوب با حضور مدیر عامل و معاون این شرکت و همچنین مشاور طراح این پروژه مورد بررسی اعضای کمیته قرار گرفت. که در نهایت کلیات طرح البته با لحاظ نکات اصلاحی جهت بهبود کیفیت طرح مورد تایید قرار گرفت.

پروژه مسکونی ایوان اهواز، در بلوار نفت اهواز با مساخت 12.783 متر مربع و زیربنای کلا 40.479 متر مربع در 5 بلوک  3 الی 11 طبقه  و استعداد 115 واحد مسکونی احداث خواهد شد.

طرح کانسپت معماری پروژه ایوان اهواز


ایوان اهواز
ایوان اهواز
ایوان اهواز

ایوان اهواز

۱۵ بهمن ۱۳۹۸ ۱۷:۰۲