دوره باز آموزی اتوماسیون در گروه سرمایه‌گذاری مسکن

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن؛ به همت مدیریت منابع انسانی گروه، جلسه یک‌روزه دوره بازآموزی اتوماسیون اداری 17 بهمن ماه امسال با حضور مسئولین دفاتر و دبیرخانه هلدینگ و شرکت‌های تابعه در سالن اجتماعات هلدینگ برگزار گردید.


دوره باز آموزی اتوماسیون در گروه سرمایه‌گذاری مسکن
دوره باز آموزی اتوماسیون در گروه سرمایه‌گذاری مسکن
دوره باز آموزی اتوماسیون در گروه سرمایه‌گذاری مسکن
دوره باز آموزی اتوماسیون در گروه سرمایه‌گذاری مسکن
دوره باز آموزی اتوماسیون در گروه سرمایه‌گذاری مسکن

۲۶ بهمن ۱۳۹۸ ۱۰:۵۵