گزارش تصویری کسب تقدیرنامه دو ستاره جایزه ملی مدیریت مالی ایران

در دهمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران،«شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن» موفق به دریافت تقدیرنامه دو ستاره جایزه ملی مدیریت مالی ایران شد.

جایزه ملی مدیریت مالی
جایزه ملی مدیریت مالی
جایزه ملی مالی
جایزه ملی مالی
جایزه ملی مالی
جایزه ملی مالی
جایزه ملی مالی
جایزه ملی مالی
جایزه ملی مالی
جایزه ملی مالی
جایزه ملی مالی
جایزه مالی ملی
۲۷ بهمن ۱۳۹۸ ۱۳:۴۱