تغییرات در هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران

در جلسه هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران عضو جدید هیات مدیره این شرکت منصوب گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن؛ در جلسه هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران که سوم اسفند ماه امسال در دفتر شرکت تهران برگزار شد. روزبه ظهیری هاشمی، مدیر عامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن، در حکمی «محمد جمالی حسن جانی» را به نمایندگی از شرکت پارس مسکن سامان به عنوان عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران، منصوب کرد.

تغییرات در هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران

در این جلسه که فندرسکی، معاون مالی و منابع انسانی گروه به همراه فوائدی، مدیر امور مجامع شرکت و اعضای هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران نیز حضور داشتند  از زحمات «مهدی روانشادنیا» در مدت تصدی هیات مدیره این شرکت تقدیر به عمل آمد.


تغییرات در هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران
تغییرات در هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران

۷ اسفند ۱۳۹۸ ۰۹:۴۹