آگهی اصلاحیه دعوت به مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام گروه سرمایه گذاری مسکن

آگهی اصلاحیه دعوت به مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن در روزنامه دنیای اقتصاد، پنجشنبه هشتم اسفندماه 98 به چاپ رسید.
hgfg
۸ اسفند ۱۳۹۸ ۱۰:۴۷