جزئیات عملکرد مالی گروه سرمایه گذاری مسکن در سال مالی گذشته

تغییر ریل سیاستی در گروه سرمایه گذاری مسکن در حوزه اجرای پروژه های ساختمانی باعث انعکاس در عملکرد مالی این مجموعه شد.

گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا از جزئیات عملکرد مالی گروه سرمایه گذاری مسکن حاکی است: سود تلفیقی گروه شرکت سرمایه گذاری مسکن از بیش از 44 میلیارد تومان منفی در سال مالی 96 به حدود 97 میلیارد تومان مثبت رسیده است.

بر اساس گزیده اطلاعات تلفیقی گروه سرمایه گذاری مسکن که در سامانه کدال بازار سرمایه منتشر شده است، سود تلفیقی این گروه از منفی 44 میلیارد و 359 میلیون تومان در پایان سال مالی 96، به 96 میلیارد و 854 میلیون تومان مثبت در پایان سال مالی 98 رسیده است.

گزیده اطلاعات تلفیقی گروه سرمایه گذاری مسکن نشان می دهد، طی دو سال گذشته این شرکت حدود 52 میلیارد و 495 میلیون تومان سود داشته است.

درآمد خالص شرکت نیز از 448 میلیارد و 844 میلیون و 400 هزار تومان در پایان سال مالی 96 به حدود 626 میلیارد و 674 میلیون تومان در پایان سال مالی 97 افزایش یافته است. همچنین درآمد خالص شرکت در سال مالی 98 معادل 464 میلیارد و 83 میلیون تومان بوده است.

گروه سرمایه گذاری مسکن در شاخص نرخ بازده نیز روند صعودی داشته است به طوری که نرخ منفی 3 درصد پایان سال مالی 96، در پایان سال مالی گذشته به مثبت 2 درصد و در پایان سال مالی 98 به مثبت 5 درصد افزایش یافت. این روند صعود پلکانی حاکی از وضعیت رو به پیشرفت ماموریت های گروه مالی و همچنین بازتاب مثبت مجموعه سیاست­ ها، برنامه ­ها و پروژه­ ها (اقدامات اجرایی) است.

در حوزه اطلاعات مربوط به هر سهم متعلق به سهامداران نیز تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع 5 میلیارد و 500 میلیون سهم خواهد بود که سود هر سهم از منفی 35 ریال در پایان سال مالی 96، به مثبت 69 ریال در پایان سال مالی 97 رسید. همچنین سود هر سهم در سال مالی 98، یعنی 12 ماهه منتهی به آذرماه به 154 ریال در هر سهم افزایش یافته است.

براساس این گزارش آخرین قیمت هر سهم که در پایان سال مالی 96، 804 ریال بود، در پایان سال مالی 98 به 3372 ریال افزایش یافت. هر چند قیمت هر سهم شرکت نیز طی حدود یک هفته گذشته از 4 هزار ریال عبور کرده است.

دیگر شاخص مورد بررسی مربوط به «اطلاعات مربوط به هر سهم»، نسبت قیمت به درآمد هر سهم است که از منفی 23 مرتبه به مثبت 22 مرتبه افزایش یافته است.

تعداد کارکنان گروه شرکت سرمایه گذاری مسکن نیز در راستای صرفه جویی در هزینه ها، از 734 نفر در سال 96 در سال گذشته به حدود 700 نفر رسید و بر اساس آخرین گزارش منتهی به سال مالی 98 به 677 نفر کاهش پیدا کرده است.

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، طی حداقل یکسال اخیر رونمایی عملیاتی از طرح­ های جدید در بخش عرضه مسکن توسط گروه مالی باعث شده نه تنها بازار مسکن و از همه مهمتر خانوارهای فاقد خانه (خانه اولی ها) در شهرهای مختلف کشور از پروژه های مسکونی ارزان قیمت تحت مدیریت گروه سرمایه گذاری نفع ببرند که مجموعه گروه سرمایه گذاری نیز به لحاظ ساختار مالی و سرمایه ای دچار تقویت اساسی شود.

تقویت ساختار مالی و افزایش سود سهامداران گروه سرمایه گذاری به شکل تصاعدی باعث رونق پروژه های مسکونی جدید در این حوزه می شود.

گروه سرمایه گذاری مسکن در حال حاضر نقش فعال در اجرای طرح اقدام ملی مسکن و همچنین طرح بازآفرینی شهری دارد.

مدیران قبلی این گروه به سهم خود نقش پایه ای در توسعه و پیشرفت برنامه ها داشته اند.

۱۲ اسفند ۱۳۹۸ ۱۱:۰۴