عملکرد ۶ ساله فروش پروژه‌های گروه سرمایه گذاری مسکن

شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن با فروش ۴ هزار و ۶۹۵ میلیارد ریال پروژه در سال مالی گذشته رکورد فروش پروژه های این شرکت در ۶ سال گذشته را شکست

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا، پس از دو سال کاهش فروش در گروه سرمایه گذاری مسکن که ناشی از رکود سنگین در صنعت ساختمان کشور بود، بهبود نسبی فروش در سال مالی 96 اتفاق افتاد و در سال مالی 98 در مجموعه شرکتهای تابعه گروه سرمایه گذاری مسکن مجموعا بیش از 778 واحد با کاربری‌های مسکونی، تجاری، اداری به ارزش بیش از 4.5 هزار میلیارد ریال به فروش رسید.

از تعداد 778 واحد فروخته شده در گروه سرمایه گذاری مسکن، تعداد 149 واحد تهاتر شده که ارزش آنها 23 درصد از کل فروش شرکت در سال 98 است. همچنین از تعداد کل واحدهای فروش رفته، تعداد 654 واحد با کاربری مسکونی، 80 واحد با کاربری تجاری و 40 واحد با کاربری اداری بوده است.

بر این اساس عملکرد فروش پروژه های گروه سرمایه گذاری مسکن حاکی از آن است که پس از افت فروش 5 ساله، سرانجام در سال 98 فروش پروژه های شرکت رکورد 6 سال اخیر را شکست.

حجم پروژه های این شرکت که در سال 93 معادل 4 هزار و 666 میلیارد ریال بود، در سال 96 با کاهش قابل توجه به 3 هزار و 246 ملیارد ریال رسید. همچنین در سال 95 کل پروژه های واگذار شده گروه سرمایه گذاری مسکن 3 هزار و 739 میلیارد ریال بوده است.

در سال 96 نیز کاهش پروژه های شرکت ادامه داشت و در این سال کل ارزش پروژه های به فروش رسیده گروه 3 هزار و 410 میلیارد ریال بوده است. اما از سال 97 ارتقای عملکرد فروش گروه سرمایه گذاری مسکن و شرکت های تابعه محسوس بود به طوریکه در ارزش پروژه هایی که در این سال به فروش رسید، مجدد وارد کانال 4 هزار میلیارد ریال رشد، ارزشی که بعد از 3 سال افت واگذاری پروژه ها، حاصل شده بود.

با این حال نگاهی به ارزش پروژه های این شرکت در سال مالی 98 نشان می دهد که ارزش این پروژه ها به 4 هزار و 695 میلیارد ریال رسید. بر اساس این گزارش آمارها نشان می دهد، 82 درصد از فروش پروژه های گروه در واحدهای مسکونی، حدود 13 درصد در واحدهای تجاری، حدود 5 درصد در واحدهای اداری و کمتر از 1 درصد در سایر کاربری‌ها بوده است.

ضمن اینکه گروه سرمایه گذاری مسکن با هدفگذاری پروژه های جدید و ارتقای سطح کیفی پروژه ها، تلاش دارد سهم تقاضای مصرفی بازار را بیش از پیش به دست بیارد.

۱۷ فروردین ۱۳۹۹ ۱۱:۵۹