عضو جدید هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس معرفی شد

در جلسه هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس عضو جدید هیات مدیره این شرکت منصوب گردید.
 

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن؛ در جلسه هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس که دوشنبه 25 فروردین  ماه امسال در دفتر این شرکت در شهر جدید پردیس برگزار شد. بدین وسیله «امیر کوهی کمالی دهکردی» به نمایندگی از شرکت پارس مسکن سامان به عنوان عضو جدید هیات مدیره این شرکت منصوب گردید. در حکم فوق  روزبه ظهیری هاشمی، مدیر عامل شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن اشاره نمودند  امید است که  با استفاده از اختیارات، به موجب مقررات و اساسنامه شرکت مزبور و همچنین انتظارات هلدینگ در پیشبرد اهداف آن شرکت موفق و موید باشید.

در این جلسه از زحمات «کوشایی» در مدت تصدی هیات مدیره تقدیر و تشکر به عمل آمد.

کوهی

۲۷ فروردین ۱۳۹۹ ۱۷:۰۰