جلسه بررسی فرصت های سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد اروند

در جلسه‌ای با حضور مدیر عامل سازمان منطقه آزاد اروند، مدیران گروه سرمایه گذاری مسکن، فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این منطقه آزاد بررسی گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن؛ این جلسه که یکشنبه 31 فروردین ماه در با حضور اسماعیل زمانی، مدیر عامل سازمان منطقه آزاد اروند با معاونین، مدیر بازاریابی و فروش گروه سرمایه‌گذاری مسکن تشکیل شد فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این منطقه آزاد بررسی شد.

جلسه منطقه آزاد اروند فروردین 99

در این جلسه ظرفیت‌های موجود سرمایه‌گذاری و برنامه‌های راهبردی توسعه در این منطقه آزاد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و همچنین توانمندی‌ها و پتانسیل‌های گروه سرمایه‌گذاری مسکن نیز به ارائه گردید. که در نهایت مقرر شد جلسات پس از بررسی اسناد و مدارک و اطلاعات بیشتر و بررسی دقیق‌تر توسط گروه سرمایه‌گذاری مسکن ادامه یافته که در صورت تفاهم دو طرف اقدامات بعدی در راستای عقد قرارداد صورت پذیرد.

 

جلسه منطقه آزاد اروند فروردین 99

۳۱ فروردین ۱۳۹۹ ۱۶:۲۰