تامین زمین ۵۰ درصد مسکن ملی

زمین مورد نیاز برای ساخت بیش از نیمی از واحدهای طرح اقدام ملی مسکن تامین شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن ب هنقل از خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، آمارها و اطلاعات موجود از وضعیت تامین زمین برای اجرای طرح اقدام ملی مسکن در سراسر کشور از تامین بیش از نیمی از زمین مورد نیاز برای ساخت مسکن در قالب این طرح خبر می دهد.

بر این اساس هم اکنون بیش از 50 درصد زمین مورد نیاز برای اجرای این طرح در سراسر کشور و براساس برنامه توزیع جغرافیایی ساخت این واحدها تامین شده است.

آخرین آمارها و گزارش های مربوط در این زمینه نشان می دهد از مجموع 400 هزار واحد مسکونی که قرار است تا پایان دولت دوازدهم در شهرها و استان های مختلف کشور ساخته شود هم اکنون زمین مورد نیاز برای ساخت بیش از 220 هزار واحد مسکونی در سطح کشور تامین شده است و در بسیاری از موارد عملیات آماده سازی اراضی و ساخت و ساز بر روی آن ها آغاز شده است.

این در حالی است که بنا بر اعلام مسئولان طرح اقدام ملی مسکن در وزارت راه وشهرسازی بناست عملیات ساخت همه 400 هزار واحد مسکونی این طرح در سال 99 آغاز شود و همه واحدها تا قبل از اتمام دولت دوازدهم به مرحله واگذاری و بهره برداری برسد.

برنامه ریزی صورت گرفته از سوی متولی بخش مسکن برای تامین زمین و شروع عملیات ساخت و ساز بر روی این اراضی در قالب طرح اقدام ملی مسکن نشان می دهد مجموعا قرار است زمین مورد نیاز برای ساخت حدود 330 هزار واحد مسکن ملی در قالب روش فروش اقساطی و اجاره 99 ساله به ساخت این واحدها اختصاص پیدا کند.

این در حالی است که زمین مورد نیاز حدود 70 هزار واحد مسکونی دیگر با روش مشارکت در ساخت در اختیار سازنده ها قرار می گیرد.در این روش زمین به عنوان آورده متولی مسکن و سرمایه و توان فنی و اجرایی به عنوان آورده شریک که همان سازنده ها،انبوه سازان و شرکت های ساختمانی متعلق به بخش خصوصی هستند در نظر گرفته شده و متناسب با آورده هر کدام از شرکا-متولی مسکن وبخش خصوصی-در پایان عملیات ساخت و ساز سهم هر یک از آن ها کارشناسی و ارزیابی شده و تعیین می شود.

برنامه اجرایی مربوط به میزان تامین زمین و شروع عملیات اجرایی طرح اقدام ملی مسکن نشان می دهد از مجموع زمین مورد نیاز برای اجرا و ساخت 400 هزار واحد مسکن در قالب طرح اقدام ملی،زمین مورد نیاز برای ساخت بیش از 200 هزار واحد به عنوان سهمیه سازمان ملی زمین و مسکن،بنیاد مسکن انقلاب اسلامی(شهرهای زیر 100 هزار نفر) و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در نظر گرفته شده است.

زمین مورد نیاز برای ساخت حدود 150 هزار واحد مسکونی مربوط به شهرهای جدید و زمین مورد نیاز برای ساخت 45 هزار واحد مسکونی مربوط به شرکت بازآفرینی شهری ایران است.در طرح اقدام ملی مسکن همچنین پروژه هایی به صورت خودمالکی با اختصاص تسهیلات ساخت مسکن در قالب این طرح و واگذاری تسهیلات به متقاضیانی که دارای زمین هستند نیز در دستور کار قرار دارد.

۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۲:۲۶