سی امین سالروز تاسیس شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن گرامی باد

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن؛ ششم اردیبهشت ماه سالروز تاسیس شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن را گرامی می داریم.

تاریخ تاسیس: ششم اردیبهشت ماه 1369

سالروز تاسیس

۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۳:۰۲