برگزاری جلسات پایش عملکرد شرکت‌های گروه سرمایه‌گذاری مسکن

نشست پایش ماهیانه عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری مسکن برای شش ماهه منتهی به پایان اسفند 1398 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن، در این نشست‌ها که با حضور دکتر «ظهیری‌هاشمی» مدیرعامل و معاونان گروه به‌ همراه اعضای کمیته برنامه و بودجه به صورت ارتباط ویدیو کنفرانس با شرکت‌های خارج از شهر تهران «سرمایه‌گذاری مسکن شمال‌غرب وزاینده‌رود، جنوب و شمال‌شرق» و به صورت حضوری برای «شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس، شرکت مهندسین مشاور سرمایه‌گذاری مسکن و سرکت سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار»  تشکیل شد، شاخص‌های کلیدی عملکرد این شرکت از منظر «تولید، فروش، جریان نقدی و صورت‌ سود و زیان» و سایر ابعاد عملکردی و جزییات مباحث عملیاتی بررسی شد و همچنین راه‌کارهای عملیاتی برای جبران کاستی‌ها و بهبود پیشبرد امور اجرایی شرکت در قالب برنامه‌های اقدام، تعریف و به تایید گروه رسید.

گفتنی است؛ جلسه پایش عملکرد شرکت‌های گروه هر ماه به صورت مستمر از سوی کمیته برنامه و بودجه گروه برگزار می‌گردد و در دوره‌های (سه ماهه)، این جلسات با حضور مدیرعامل و معاونان تشکیل خواهد شد که به صورت تفصیلی مباحث راهبردی مربوط به شرکت‌های تابعه مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.

اعضای کمیته برنامه و بودجه گروه سرمایه‌گذاری مسکن شامل مدیر طرح و برنامه، مدیر مالی و بودجه، مدیر فروش و مدیر PMO هستند.


پایش نوین پایدار
پایش مشاور

پایش


جلسه پایش شرکت شمال غرب اردیبهشت 99
جلسه پایش شرکت شمال غرب اردیبهشت 99


برگزاری جلسات پایش عملکرد شرکت‌های گروه سرمایه‌گذاری مسکن
برگزاری جلسات پایش عملکرد شرکت‌های گروه سرمایه‌گذاری مسکن
برگزاری جلسات پایش عملکرد شرکت‌های گروه سرمایه‌گذاری مسکن
برگزاری جلسات پایش عملکرد شرکت‌های گروه سرمایه‌گذاری مسکن
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۱:۵۷