برگزاری نشست توجیهی ممیزی فرآیند‌های شرکت‌های گروه سرمایه‌گذاری مسکن

نشست توجیهی ممیزی فرآیند‌های شرکت‌های گروه سرمایه‌گذاری مسکن هم راستا با توسعه فعالیت‌های گروه سرمایه‌گذاری مسکن برای بهبود عملکرد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن، تحقق هدف‌گذاری تولید و تعریف 6500 واحد مسکونی در مجموعه گروه سرمایه‌گذاری مسکن در امسال و همچنین ادامه برنامه‌های پیشین که بیش از دو برابر سابقه عملکردی سه ساله اخیر گروه بوده، نیازمند استراتژی‌های متفاوت و رویه‌های اجرایی تکامل یافته است؛ در این راستا نشست توجیهی ممیزی فرآیند‌های شرکت‌های گروه سرمایه‌گذاری مسکن برای بهبود عملکرد و بهره‌برداری حداکثری از ایجاد نظام‌های عملیاتی و بسترهای اجرایی برگزار شد.

در این نشست که روز گذشته (شنبه، 13 اردیبهشت ماه 1399) با حضور دکتر «ظهیری‌هاشمی» مدیرعامل شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن، معاونان، مدیران و کارشناسان بخش‌های تخصصی گروه برگزار شد، ضمن تشریح خلاصه‌ای از رویه تدوین استراتژی‌ها و اهداف کسب‌وکار گروه از سوی مدیر مربوطه، برنامه ممیزی و ارزیابی وضعیت حوزه‌های اجرایی ارایه شد تا بر اساس آن نقاط قابل بهبود سیستم‌های جاری گروه از دو جنبه نتایج و فرآیندها مورد بررسی مجدد قرار گیرد.

در این نشست و بر اساس ارزیابی صورت گرفته، حوزه‌های ضروری به‌منظور توسعه، تعیین و اهداف و استراتژی‌های میان‌مدت و عملیاتی هم‌راستا با اهداف و برنامه‌های اجرایی پروژه‌های جدید نیز تبیین شد که بر این اساس، زیرساخت‌های توسعه پایدار و ارتقای سطح بلوغ شرکت نیز طرح‌ریزی خواهند شد.

گفتنی است؛ ممیزی سرمایه‌گذاری مسکن در دو بخش «ممیزی عملیات و فرآیندها» و «ممیزی نتایج» انجام خواهد شد که در حوزه ممیزی فرآیند از مدل‌های بلوغ فرآیندی و در ممیزی نتایج نیز از مدل (EFQM) استفاده خواهد شد. در نهایت این تحلیل و آنالیز منجر به ارایه راه‌کارهای بهبود در سطح عملیات و استراتژیک طرح می‌شود


ممیزی
ممیزی .

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۸:۰۳