کاهش مالیات بر درآمد

کاهش مالیات بر درآمد

هیئت وزیران درخصوص آیین­نامه اجرایی بندهای الف و ب ماده 49 تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مورد کاهش مالیات بر درآمد کلیه کارفرمایان کارگاهها و موسسات به میزان مالیات بر درآمد حقوق دریافتی از کارکنان جدیدالاستخدام و معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمای موضوع ماده 28 قانون تامین اجتماعی بابت کارکنان جدیدالاستخدام مصوبه­ای را در 6 ماده تصویب کرد.

۲۳ اَمرداد ۱۳۸۴ ۰۰:۰۰