آغاز بررسی گزارش‌های کنترل داخلی در گروه سرمایه‌گذاری مسکن

جلسه‌های بررسی گزارش‌های کنترل داخلی شرکت‌های تابعه گروه سرمایه‌گذاری مسکن با بررسی شرکت «سرمایه‌گذاری مسکن نوین پایدار» آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن، گروه سرمایه‌گذاری امسال در نظر دارد با هدف تقویت نظارت داخلی بر شرکت‌های تابعه و همچنین مرتفع کردن نقاط ضعف احتمالی، جلسه‌های بررسی گزارش‌های کنترل داخلی شرکت‌های زیر مجموعه گروه سرمایه‌گذاری مسکن را با حضور معاون مالی و منابع انسانی هلدینگ برگزار نماید.

در سنوات گذشته گزارش‌های کنترل داخلی از سوی مدیرعامل شرکت پویا نوین پارس در جلسات هیئت مدیره شرکت‌های تابعه ارایه می‌شد، اما در سال‌جاری و با برنامه‌ریزی صورت گرفته، مقرر گردیده گزارش‌ها پس از بررسی در هیئت‌مدیره شرکت‌های تابعه، نتایج آن در جلسه‌ای در هلدینگ با حضور معاون مالی و منابع انسانی شرکت، مدیرعامل شرکت پویا نوین پارس و مدیرعامل، هیئت مدیره و معاون مالی شرکت‌های تابعه نیز مورد بررسی قرار گیرد.

در همین راستا، اولین جلسه بررسی گزارش‌های کنترل داخلی با حضور مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره «شرکت سرمایه‌گذاری مسکن نوین پایدار» در روز چهارشنبه 17 اردیبهشت‌ماه 1399 برگزار شد.

آغاز بررسی گزارش‌های کنترل داخلی در هلدینگ سرمایه‌گذاری مسکن

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۶:۲۸