با تایید کمیته سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد:

مشارکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن در 9 پروژه مطرح شرکت‌های تابعه

پروژه‌های پیشنهادی شرکت‌ سرمایه‌گذاری مسکن نوین پایدار و همچنین پیشنهاد مشارکت هلدینگ درپروژه‌های شرکت‌های تابعه، در آخرین جلسه کمیته سرمایه‌گذاری گروه سرمایه‌گذاری مسکن بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن، کمیته سرمایه‌گذاری هلدینگ متشکل از «احمد فرشچیان» رییس هیئت‌مدیره گروه سرمایه‌گذاری مسکن و «روزبه ظهیری هاشمی» مدیرعامل گروه به همراه معاونان، روز چهارشنبه (24 اردیبهشت ماه 1399) در دفتر جلسات مدیرعامل هلدینگ تشکیل گردید.
در این جلسه ابتدا دو پروژه‌ مسکونی پیشنهادی شرکت‌ سرمایه‌گذاری مسکن نوین پایدار برای مشارکت در جلسه عنوان گردید که در این رابطه، قدرالسهم پیشنهادی هلدینگ مطرح و مقرر گردید فرآیند مناقصه این دو پروژه عملیاتی شود.
در ادامه جلسه نیز موضوع مشارکت هلدینگ در پروژه‌های شرکت‌های تابعه بررسی شد که بر این اساس، تعداد 9 پروژه، مطرح و مورد تصویب کمیته سرمایه‌گذاری قرار گرفت.

کمیته سرمایه گذاری

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۱:۳۸