مصاحبه مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن با روزنامه دنیای اقتصاد

مصاحبه دکتر روزبه ظهیری هاشمی، مدیرعامل گروه سرمایه گذاری مسکن امروز (یکشنبه، 12 خرداد ماه 1399، در صفحات 25 و 26) روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رسید.

مصاحبه مدیر عامل با روزنامه دنیای اقتصاد
مصاحبه مدیر عامل با روزنامه دنیای اقتصاد
۱۲ خرداد ۱۳۹۹ ۱۲:۳۶