نشست هم‌اندیشی روابط‌‌عمومی شرکت‌های تابعه گروه برگزار شد

نشست یک‌روزه هم‌اندیشی روابط‌عمومی گروه سرمایه‌گذاری مسکن و شرکت‌های تابعه با حضور «جواد قاسمی» مشاور مدیرعامل شرکت، سرپرست روابط‌عمومی هلدینگ و مسئولان روابط‌عمومی شرکت‌های تابعه (چهارشنبه، چهارم تیر ماه 1399) در سالن اجتماعات هلدینگ برگزار ‌گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن، در آغاز این هم‌اندیشی «حمیدرضا عاشری» سرپرست روابط‌عمومی گروه سرمایه‌گذاری مسکن ضمن خیرمقدم، با تشریح دلایل برگزاری این نشست، گفت: هدف اصلی از تشکیل این نشست، توسعه ارتباطات و همکاری میان روابط‌عمومی شرکت‌های تابعه گروه هماهنگ با آغاز پویش «فصل‌نو» و هم‌نوایی با مسیر حرکتی گروه و در نهایت توسعه فعالیت‌های روابط‌عمومی به صورت متوازن به عنوان یک واحد اساسی و استراتژیک از سازمان در مجموعه هلدینگ است.

در ادامه، «جواد قاسمی» مشاور مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن در سخنانی با نگاهی بر فرآیند‌ها، ضمن تشریح وظایف مدیران روابط‌عمومی‌ها به ارایه نتایج پژوهش آماری از توزیع زمان فعالیت مدیران اثربخش، موفق و متوسط پرداخت و در آخر، تعاریف بزرگان از روابط‌عمومی و کاروظیفه‌های این واحد را بازگو کرد.

«دکتر داود زارعیان» نیز به عنوان مدرس آخرین بخش این نشست هم‌اندیشی، کارگاه آموزشی تخصصی درباره جایگاه روابط‌عمومی در شرکت‌ها، ماموریت‌های نوین روابط‌عمومی، مخاطب‌شناسی، روابط‌عمومی و رسانه‌های نوین، رویکردها در روابط‌عمومی تجاری، اهداف روابط‌عمومی تجاری و برنامه‌ریزی در روابط‌عمومی پرداخت.

نشست هم‌اندیشی روابط‌‌عمومی شرکت‌های تابعه گروه برگزار شد


نشست هم‌اندیشی روابط‌‌عمومی شرکت‌های تابعه گروه برگزار شد
نشست هم‌اندیشی روابط‌‌عمومی شرکت‌های تابعه گروه برگزار شد
نشست هم‌اندیشی روابط‌‌عمومی شرکت‌های تابعه گروه برگزار شد
نشست هم‌اندیشی روابط‌‌عمومی شرکت‌های تابعه گروه برگزار شد
نشست هم‌اندیشی روابط‌‌عمومی شرکت‌های تابعه گروه برگزار شد
نشست هم‌اندیشی روابط‌‌عمومی شرکت‌های تابعه گروه برگزار شد
نشست هم‌اندیشی روابط‌‌عمومی شرکت‌های تابعه گروه برگزار شد

۴ تیر ۱۳۹۹ ۱۲:۱۵