تحقق درآمدهای مالیاتی

تحقق درآمدهای مالیاتی

سازمان امور مالیاتی کشور بخشنامه شماره 6306 به تاریخ 12/4/1384 را درخصوص تحقق درآمدهای مالیاتی مصوب در قانون بودجه کل کشور را اعلام نمود.

۲۳ اَمرداد ۱۳۸۴ ۰۰:۰۰