مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس تشکیل شد

مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس تشکیل شد
مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس به منظور بررسی موضوع افزایش سرمایه شرکت برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی گروه سرمایه‌گذاری مسکن، مجمع عمومی فوقالعاده شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس روز گذشته (سه‌شنبه 14 مرداد ماه 1399) با حضور بیش از 76 درصد از سهامداران در محل سالن اجتماعات هلدینگ برگزار شد. ترکیب هیئترییسه این مجمع شامل «حنظله فندرسکی» به عنوان رییس، «سیروس آیدین» به عنوان ناظر اول، «مجید فوائدی» به عنوان ناظر دوم و مجید داداشی به عنوان منشی بود.

در ادامه جلسه و پس از قرائت دستور جلسه و استماع گزارش توجیهی هیئتمدیره و بازرس قانونی، موضوع افزایش سرمایه شرکت از مبلغ یک‌هزار و چهارصد میلیارد ریال به مبلغ یکهزار و ششصد و پنجاه میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهام‌داران به تصویب سهامداران حاضر در مجمع رسید و مقرر شد که این افزایش سرمایه تا پیش از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت، ثبت شود.


مجمع فوق العاده پردیس مرداد 99
مجمع فوق العاده پردیس مرداد 99

۱۵ اَمرداد ۱۳۹۹ ۰۸:۵۴