مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال‌شرق تشکیل شد

مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت بورسی سرمایه‌گذاری مسکن شمال‌شرق با نماد «ثشرق» به منظور بررسی موضوع افزایش سرمایه شرکت برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی گروه سرمایه‌گذاری مسکن، مجمع عمومی فوقالعاده شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال‌شرق در روز چهار‌شنبه، 15 مرداد ماه 1399 با حضور بیش از 54 درصد از سهامداران در محل شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال شرق برگزار شد. ترکیب هیئترییسه این مجمع شامل «مجید توتونچی» به عنوان رییس، «سیدعلیرضا سیف‌زاده‌عمرانی» به عنوان ناظر اول، «مجید قاسمی‌هنری» به عنوان ناظر دوم و «مصطفی دانایی‌پارسا» به عنوان منشی بود.

در ادامه جلسه و پس از قرائت دستور جلسه و استماع گزارش توجیهی هیئتمدیره و بازرس قانونی، موضوع افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 900 میلیارد ریال به مبلغ یکهزار و یکصد میلیارد ریال از محل مطالبات حال‌شده و آورده نقدی سهام‌داران به تصویب سهامداران حاضر در مجمع رسید و مقرر شد که این افزایش سرمایه تا پیش از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت، ثبت شود.

گفتنی است؛ در جلسه‌ هیئت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال شرق در تاریخ نهم مرداد ماه 1399 نیز شرکت پویا نوین پارس به عنوان جایگزین شرکت سرمایه‌گذاری مدبران اقتصاد، عضو حقوقی مستعفی هیئت‌مدیره این شرکت انتخاب گردید.

۲۱ اَمرداد ۱۳۹۹ ۱۱:۱۴