انتصاب روسای معاونت برنامه‌ریزی و توسعه کسب‌وکار هلدینگ

سه تن از کارشناسان سابق معاونت برنامه‌ریزی و توسعه کسب‌وکار گروه سرمایه‌گذاری مسکن با توجه به تجارب و سوابق شغلی، حکم ریاست خود را دریافت کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن، در این جلسه که امروز (چهارشنبه، 22 مرداد ماه 1399) با حضور دکتر«حمیدرضا شیرزاد» معاون برنامه‌ریزی و توسعه کسب‌وکار گروه سرمایه‌گذاری مسکن و همچنین «احمد هادی‌زاده» مدیر فروش و «امیرحسین هوشنگی» مدیر منابع‌انسانی هلدینگ در محل سالن آموزش برگزار شد، احکام ریاست سه تن از شاغلان واحد برنامه‌ریزی و توسعه کسب‌وکار به ایشان اهدا شد.

بر این اساس، «امیر میرعلی اصغرپور» به عنوان رییس واحد بهره‌برداری، «مهدی خزائی» به عنوان رییس سیستم‌ها و فرآیندهای سازمانی و «پژمان عدالت» به عنوان رییس واحد فروش گروه سرمایه‌گذاری مسکن حکم خود را دریافت کردند.


تودیعپژمان عدالت 
پژمان عدالتمهدی خزائی
مهدی خزائیامیر میر علی اصغر پور
امیر میر علی اصغرپور

۲۲ اَمرداد ۱۳۹۹ ۱۵:۳۸