برگزاری دوره آموزشی اطفای حریق ویژه کارکنان هلدینگ

دوره آموزشی اطفای حریق با استفاده از خاموش‌کننده‌های دستی ویژه کارکنان شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن از سوی آتش‌نشانی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن، با هدف ارتقای سطح آگاهی و آمادگی کارکنان گروه سرمایه‌گذاری مسکن در چگونگی مواجهه با حوادث ناشی از حریق و نحوه استفاده از خاموش‌کننده‌های دستی، با هماهنگی مدیریت منابع انسانی هلدینگ بخشی از پرسنل روز گذشته (سه‌شنبه، 25 شهریور ماه 1399) با حضور در ایستگاه آتش‌نشانی شعبه میرداماد به صورت تئوری و عملی با کارکرد خاموش‌کننده‌های اطفای حریق آشنا و با نحوه استفاده ازآن‌ها آشنا شدند.

آتشنشانی

۲۶ شهریور ۱۳۹۹ ۱۱:۳۸