افزایش سرمایه 50 درصدی «ثتران»

مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت بورسی سرمایه‌گذاری مسکن تهران با نماد «ثتران» به منظور بررسی موضوع افزایش سرمایه شرکت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی گروه سرمایه‌گذاری مسکن، مجمع عمومی فوقالعاده شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران امروز (چهار‌شنبه، 26 شهریور ماه 1399) با حضور بیش از 53 درصد از سهامداران در محل سالن جلسات هلدینگ برگزار شد. ترکیب هیئترییسه این مجمع شامل «حنظله فندرسکی» به عنوان رییس، «میر احمد مصطفایی میلانی» به عنوان ناظر اول، «مجید فوائدی» به عنوان ناظر دوم و «محمدحسین توکل‌زاده» به عنوان منشی بود.

در ادامه جلسه و پس از قرائت دستور جلسه و استماع گزارش توجیهی هیئتمدیره که بهوسیله «علیرضا شاهحیدری» مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران ارایه شد و همچنین توضیحات بازرس قانونی، موضوع افزایش سرمایه شرکت از مبلغ یکهزار و 200 میلیارد ریال به مبلغ یکهزار و 800 میلیارد ریال از محل مطالبات حال‌شده و آورده نقدی سهام‌داران به تصویب سهامداران حاضر در مجمع رسید و مقرر شد که این افزایش سرمایه پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت، ثبت شود.


مجمع فوق العاده تهران شهریور 99
مجمع فوق العاده تهران شهریور 99
مجمع فوق العاده تهران شهریور 99
مجمع فوق العاده تهران شهریور 99

۲۶ شهریور ۱۳۹۹ ۱۳:۴۵