چگونگی احتساب وجوه

چگونگی احتساب وجوه

هیئت وزیران درخصوص آیین­نامه اجرایی ماده 169 تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده 118 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی درمورد موظف بودن حوزه­های مالیاتی به احتساب وجوهی که توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی جهت احداث، تکمیل، توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی هزینه می­گردد جزء هزینه­های قابل قبول پرداخت­کنندگان، مصوبه­ای را در 5 ماده تصویب کرد.

۲۳ اَمرداد ۱۳۸۴ ۰۰:۰۰