مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت «سامان گستران پویا» تشکیل شد

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت «سامان گستران پویا» از شرکت‌های تابعه گروه سرمایه‌گذاری مسکن تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سامان گستران پویا منتهی به 31 شهریور ماه 1399 با مشارکت تمامی سهام‌داران در محل هلدینگ تشکیل شد.

ترکیب هیئترییسه مجمع را «روزبه ظهیریهاشمی» به عنوان رییس مجمع، «حنظله فندرسکی» به عنوان ناظر اول، «مصطفی فلاحی» به عنوان ناظر دوم و «علیرضا مخصوصی» به عنوان منشی تشکیل دادند.

در این جلسه «وحید اسحاقی» مدیرعامل شرکت سامان گستران پویا گزارش فعالیت هیئتمدیره را تشریح کرد و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، صورت‌های مالی شرکت به تصویب مجمع رسید. همچنین موسسه حسابرسی «تدبیرگران مستقل» و موسسه حسابرسی و خدمات مالی «آتیهاندیشنمودگر» به عنوان حسابرس و بازرس قانونی و روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» نیز به عنوان روزنامه رسمی شرکت به مدت یکسال تعیین شدند.

سامان گستران

۷ مهر ۱۳۹۹ ۱۰:۵۶