برگزاری مجمع عمومی سالیانه شرکت سرمایه‌گذاری مسکن نوین پایدار

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه‌گذاری مسکن نوین پایدار، از شرکت‌های تابعه گروه سرمایه‌گذاری مسکن تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه‌گذاری مسکن نوین پایدار منتهی به 31 شهریور ماه 1399 با مشارکت تمامی سهام‌داران در محل هلدینگ برگزار شد.

 ترکیب هیئت‌رییسه مجمع را «روزبه ظهیری‌هاشمی» به عنوان رئیس مجمع، «حنظله فندرسکی» به عنوان ناظر اول، «مجید فوائدی» به عنوان ناظر دوم و «علیرضا مخصوصی» به عنوان منشی تشکیل دادند.

در این جلسه، «هادی صالحی‌وزیری» مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری مسکن نوین پایدار گزارش فعالیت هیئت‌مدیره را تشریح کرد و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، صورت‌های مالی شرکت به تصویب مجمع رسید. همچنین موسسه حسابرسی «رازدار» و موسسه حسابرسی «تدبیرگران مستقل» به عنوان حسابرس و بازرس قانونی و روزنامه کثیر‌الانتشار «دنیای اقتصاد» نیز به عنوان روزنامه رسمی شرکت به مدت یکسال تعیین شدند.


نوین پایدار
نوین پایدار

۷ مهر ۱۳۹۹ ۱۰:۵۹