روز جهانی مدیریت پروژه گرامی باد

گروه سرمایه‌گذاری مسکن در دوران فعالیت 30 ساله خود با اجرای پروژه‌های ماندگار در موضوع «مدیریت پروژه» نیز اقدام ‌های اساسی و روش‌های نوینی را به کار گرفته است که در نوع خود بی بدیل است. بر این اساس این شرکت در زمره شرکت‌های برتر در حوزه مدیریت پروژه به شمار می‌رود.
گواه این موضوع کسب جوایز و عناوین مختلفی از جمله: دریافت لوح سپاس بلورین جایزه ملی پروژه برتر ایران توسط شرکت سرمایه‌گذاری مسکن الوند برای پروژه 1440 واحدی مسکن مهر امام صادق (ع) اراک، دریافت لوح سپاس سیمین جایزه ملی پروژه برتر ایران توسط شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس برای پروژه 2621 واحدی مسکن مهر پردیس و همچنین دریافت تندیس برنز و و گواهینامه ششمین جشنواره جایزه ملی پروژه برتر ایران توسط شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال‌غرب برای مجتمع پزشکان اردبیل می‌باشد.
۲۱ آبان ۱۳۹۹ ۱۲:۵۰