پذیرش شرکت سرمایه‌گذاری مسکن جنوب در فرابورس ایران

پذیرش شرکت سرمایه‌گذاری مسکن جنوب در فرابورس ایران
مدیر پذیرش فرابورس ایران از پذیرفته شدن شرکت سرمایه‌گذاری مسکن جنوب در فرابورس خبر داد.

به گزارش روابط عمومی گروه سرمایه‌گذاری مسکن به نقل از خبرگزاری ایلنا، «موناالسادات کابلی» مدیر پذیرش فرابورس ایران گفت: پس از بررسی‌های کارشناسی، 27 شرکت جدید در فرابورس ایران پذیرش شده‌اند که نام شرکت سرمایه‌گذاری مسکن جنوب نیز در میان آن‌ها دیده می‌شود و در آینده‌ایی نزدیک عرضه اولیه سهام این شرکت که از شرکت‌های تابعه گروه سرمایه‌گذاری مسکن می‌باشد، انجام خواهد گرفت.

شرکت سرمایه‌گذاری مسکن جنوب، هفتمین شرکت تابعه گروه سرمایه‌گذاری مسکن با نماد «ثمسکن» است که سهام آن در بازار سرمایه عرضه می‌شود.

گفتنی است؛ سهام شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران با نماد «ثتران»، شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال‌شرق با نماد «ثشرق»، شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال‌غرب با نماد «ثغرب»، شرکت سرمایه‌گذاری مسکن الوند با نماد «ثالوند»، شرکت سرمایه‌گذاری مسکن زاینده‌رود با نماد «ثرود» در سال‌های اخیر در بازار سرمایه عرضه گردیده است.

۲۶ آبان ۱۳۹۹ ۱۴:۰۷