تعریف پروژه جدید در اراضی متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال در گرگان

با پیگری‌های مستمر مدیران شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال، اراضی متعلق به این شرکت در شهر گرگان که از دارایی‌های راکد به شمار می‌رفت با رفع موانع پیش رو به چرخه تولید مسکن باز خواهد گشت.

به گزارش روابط عمومی گروه سرمایه‌گذاری مسکن به نقل از روابط عمومی شرکت شمال، زمین موسوم به «سعادت آباد» گرگان در ضلع جنوبی استانداری استان گلستان قرار دارد که به دلیل برخی موانع قانونی از سال 84 تاکنون امکان بهره‌برداری از آن میسر نبود و در زمره دارایی‌های راکد شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال به‌شمار می‌رفت که البته در مدت زمان دو سال اخیر، «علی رأس‌الحسینی» مدیرعامل شرکت با پیگیری‌های مستمر ضمن رفع موانع، موفق به تعین تکلیف زمین شد.

در همین راستا و در فرآیند پیگیری‌های انجام شده، این زمین در قالب شهرکی به مساحت 60 هزار مترمربع به تعداد 92 قطعه تفکیکی با کاربری مسکونی احداث خواهد شد که که تمامی قطعات آن دارای سندهای تک برگی هستند.

بدیهی است که تغییر کاربری و تفکیک این قطعه زمین، ارزش افزوده چشم‌گیری برای شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال ایجاد کرده و شرکت قصد دارد در قطعات تفکیکی برای سال آتی پروژه جدید تعریف نماید.


زمین گرگان
زمین گرگان

۲۷ آبان ۱۳۹۹ ۱۴:۲۶