اعطای احکام جدید به تعدادی از کارکنان معاونت فناوری و مدیریت ساخت گروه

مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن، احکام جدید شغلی برخی از کارکنان معاونت فناوری و مدیریت ساخت هلدینگ را بر اساس ساختار جدید این معاونت اعطا کرد.

به گزارش روابط عمومی گروه سرمایه‌گذاری مسکن، در راستای اصلاح ساختار سازمانی معاونت فناوری و مدیریت ساخت هلدینگ و هم‌راستا با ماموریت‌های محوله به این معاونت به‌منظور موفقیت شرکت در افزایش ظرفیت سطح زیربنای در دست ساخت و همچنین چابک‌سازی و نظارت دقیق‌تر بر عملکرد شرکت‌های تابعه، در جلسه‌ کارکنان معاونت فناوری و مدیریت ساخت که روز گذشته (دوشنبه، 26 آبان‌ ماه 1399) در دفتر جلسات مدیرعامل برگزار شد، «دکتر روزبه ظهیری هاشمی» احکام جدید شغلی چند تن از کارکنان این معاونت را به ایشان اهدا کرد.

بر این اساس، «سیدمحمد میرمحمدصادقی» به عنوان رییس واحد صدور مجوزها و اسناد زیرمجموعه معاونت فناوری و مدیریت ساخت، «صونا شادمند» به عنوان رییس کنترل پروژه زیرمجموعه دفتر مدیریت پروژه، «بابک مهرنوش» به عنوان رییس واحد ارزیابی اجرا زیرمجموعه مدیریت نظارت فنی و اجرایی و «بابک شکوری» به عنوان رییس واحد طراحی زیرمجموعه مدیریت نظارت فنی و اجرایی، منصوب و حکم خود را از سوی مدیرعامل دریافت کردند.

همچنین در احکام جداگانه‌ای از سوی «سید مسعود مروج جهرمی» معاون فناوری و مدیریت ساخت هلدینگ، «رضا خدادادی‌یان» در راستای دستورالعمل الزامات مدیریت و راهبری طراحی ابلاغی مدیرعامل گروه به عنوان دبیر کمیته راهبری طراحی گروه سرمایه‌گذاری مسکن و «بابک شکوری» نیز بر همین اساس به عنوان دبیر کمیته معماری گروه منصوب شدند.


معاونت فناوری و مدیریت ساخت
معاونت فناوری و مدیریت ساخت

مهندس رضا خدادادی‌یان

معاونت فناوری و مدیریت ساخت

مهندس بابک شکوری

معاونت فناوری و مدیریت ساخت

مهندس سید محمد میر محمد صادقی

معاونت فناوری و مدیریت ساخت

مهندس صونا شادمند

معاونت فناوری و مدیریت ساخت

مهندس بابک مهرنوش

معاونت فناوری و مدیریت ساخت  

۲۷ آبان ۱۳۹۹ ۱۸:۱۷