تشکیل مجمع عمومی سالیانه «پارس مسکن سامان»

مجمع عمومی سالیانه شرکت شرکت پارس مسکن سامان به منظور بررسی عملکرد هیئت‌مدیره در سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 1399 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن، در ابتدای این مجمع که 28 آبان ماه  1399 با حضور تمامی سهامداران در محل دفتر شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن تشکیل شد، دکتر «روزبه ظهیریهاشمی» به عنوان رییس، دکتر «حنظله فندرسکی» به عنوان ناظر اول، «میراحمد مصطفاییمیلانی» به عنوان ناظر دوم و «علیرضا مخصوصی» به عنوان منشی انتخاب شدند.

در ادامه جلسه و پس از قرائت دستور جلسه از سوی منشی، «پژمان عدالت» مدیرعامل شرکت به ارایه گزارش فعالیت یکساله هیئتمدیره پرداخت و پس از استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، صورت‌های مالی منتهی به 31 شهریور 1399 به تصویب سهامداران رسید.

در ادامه، موسسه حسابرسی «تدبیرگران مستقل» به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی «خدمات مالی آتیه‌اندیش نمودگر» به عنوان بازرس علیالبدل و همچنین روزنامه کثیرالانتشار «دنیای اقتصاد» نیز برای درج آگهی‌های شرکت برای مدت زمان یک سال آتی تعیین شد.


مجمع سامان
مجمع سامان

۲۸ آبان ۱۳۹۹ ۱۸:۱۸