حضور گروه سرمایه‌گذاری مسکن در دومین نمایشگاه بین المللی مراکز خرید، مجتمع‌های تجاری

گروه سرمایه‌گذاری مسکن در دومین نمایشگاه بین المللی مراکز خرید، مجتمع‌های تجاری که در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شه حضور دارد.
زمان: پنجم لغایت هشتم دی‌ماه 1399
مکان: نمایشگاه بین المللی تهران سالن 8 غرفه 5
ساعت بازدید: 9 الی 17
نمایشگاه ایران ریتیل شو دیماه99
۲ دی ۱۳۹۹ ۱۳:۴۸