برگزیده شدن طرح شرکت مهندسین مشاور سرمایه‌گذاری مسکن در مسابقه موزه علم

طرح پیشنهادی شرکت مهندسین مشاور سرمایه‌گذاری مسکن در مسابقه طراحی موزه علم دانشگاه تهران به عنوان طرح برگزیده انتخاب شد و لوح سپاس دریافت کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن، طرح ارایه شده از سوی مهندس «امید شفیعی» مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور سرمایه‌گذاری مسکن که در زمره شرکت‌های تابعه گروه سرمایه‌گذاری مسکن به‌شمار می‌رود، به عنوان طرح برگزیده مسابقه طراحی موزه علم دانشگاه تهران معرفی شد و از سوی دکتر «محمود نیلی» رییس دانشگاه تهران و دکتر «پیروز حناچی» شهردار تهران لوح سپاس دریافت کرد.

این مسابقه به صورت فراخوان محدود و دعوت از 30 نفر از برجسته‌ترین معماران ایران برگزار شده است که طرح ارایه شده از سوی شرکت مهندسین مشاور سرمایه‌گذاری مسکن به عنوان طرح برگزیده به لیست کوتاه (Short List) این مسابقه راه پیدا کرده است.

متن لوح سپاس دریافتی به این شرح است:

به نام خدا

جناب آقای مهندس امید شفیعی

اکنون که با استعانت به الطاف پروردگار، همت دانشگاه تهران و شهرداری تهران و بنیاد خیریه محمدنقی ترکمان، پس از برگزاری مسابقه موزه علم دانشگاه تهران، با نظر به آرای هیئت داوران مسابقه طرح پیشنهادی شما حائز طرح برگزیده مسابقه (منتخب فهرست کوتاه) گردیده است، با تبریک احراز این شایستگی و به پاس قدردانی و ارج نهادن به تلاش ارزشمندتان، این لوح تقدیر به شما اهدا می‌گردد.

دکتر پیروز حناچی، شهردار تهران

دکتر محمود نیلی، رییس دانشگاه تهران

 مشاور

۱۳ بهمن ۱۳۹۹ ۰۹:۳۸