مناظره مدیرعامل گروه سرمایه گذاری مسکن درباره اوراق سلف استاندارد موازی مسکن در رادیو اقتصاد

مناظره دکتر «روزبه ظهیری هاشمی» مدیرعامل گروه سرمایه گذاری مسکن درباره اوراق سلف استاندارد موازی مسکن در رادیو اقتصاد بهمن ماه 1399
۱۸ بهمن ۱۳۹۹ ۱۴:۵۹