تغییر در هیئت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران

«محمد شیخیکمنی» به عنوان عضو جدید هیئت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن، در جلسه هیئت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران که روز دوشنبه 27 بهمن 1399 در دفتر این شرکت برگزار شد، دکتر «روزبه ظهیری‌هاشمی» مدیرعامل شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن با صدور حکمی، «محمد شیخیکمنی» را به عنوان عضو هیئت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران منصوب کرد.

در این جلسه، مهندس «علی شاهحیدری» مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری مسکن تهران به همراه دیگر اعضای هیئتمدیره و همچنین «میراحمد مصطفایی» مشاور مدیرعامل و «مجید فوائدی» مدیر امور مجامع شرکت گروه سرمایهگذاری مسکن که نیز حضور داشتند، از تلاش‌ها و زحمات «علی نبیزاده» عضو سابق هیئت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران قدردانی کردند.


تغییرات در تهران
تغییرات تهران

۲ اسفند ۱۳۹۹ ۱۱:۳۸