اوراق سلف راهی برای خانه دار شدن

برای نخستین بار در کشور طرحی با نام «اوراق سلف موازی استاندارد مسکن» از سوی گروه سرمایه‌گذاری مسکن به عنوان بزرگ‌ترین انبوه‌ساز و پیش‌رو در صنعت ساختمان کشور با هدف ایجاد امکان ورود به بازار مسکن با سرمایه خرد، به حداقل رساندن اثر تورمی در بخش بهای مسکن و حفظ قدرت خرید مصرف‌کننده، ایجاد تحول جدید در تامین مالی پروژه‌های صنعت ساختمان و در نهایت، به عنوان گامی نوین در راه خانه‌دار شدن اقشار متوسط جامعه پیشنهاد شد که می‌تواند باعث پویایی و تحرک در بخش مسکن کشور شود. پس از بررسی‌های کارشناسانه، این طرح در نهایت مورد تایید وزارت راه‌ و شهرسازی، وزارت دارایی و امور اقتصادی و سازمان بورس اوراق بهادار قرار گرفت که با عملیاتی شدن آن به‌زودی و البته مشارکت مردم در این طرح بزرگ، صنعت ساختمان کشور با تحولات چشم‌گیری روبه‌رو خواهد شد.
۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۴:۰۲