برگزاری وبینار «ارتقای فنی و مهارتی در اجرای سازه‌های بتنی» در هلدینگ

وبینار «اشکالات و عیوب عمده در اجرای سازه‌های بتنی» در راستای پیاده‌سازی برنامه جامع ارتقای علمی و مهارتی حوزه فنی و اجرایی گروه سرمایه‌گذاری مسکن به صورت آنلاین برای کارکنان شاغل در بخش‌های فنی شرکت‌های تابعه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن، این دوره به همت واحد نظارت و ارزیابی فنی  گروه سرمایه‌گذاری مسکن به صورت وبینار برای ناظران و تکنسین‌های اجرایی سازه و ابنیه، روسای کارگاه‌ها، مدیران پروژه‌ها و اعضای دفتر فنی شرکت‌های تابعه گروه سرمایه‌گذاری مسکن در روز گذشته (دوشنبه، 11 اسفند ماه 1399) در هلدینگ برپا شد.

سرفصل‌های دوره شامل: نکات عمومی در طراحی (مسیر بارها، کنسول‌های بلند، بارهای متمرکز، اتصال تیر به تیر در قاب خمشی، تیر قوی-ستون ضعیف و ...)، نکات عمومی در اجرای سازه‌های بتنی، رواداری‌های اجرایی سازه‌های بتنی، آرماتوربندی، قالب‌بندی، بتن‌ریزی، درز انقطاع، سقف‌های تیرچه بلوک، بلوک‌های پلی استایرن و تیرچه خرپایی، تیرچه کرمیت و تیرچه نیازیت بود و به شرکت‌کنندگان در صورت موفقیت در آزمون‌های مرتبط، از شرایط احراز جایگاه‌های سازمانی فنی در شرکت بهره‌مند خواهند شد.به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن، این دوره به همت واحد نظارت و ارزیابی فنی  گروه سرمایه‌گذاری مسکن به صورت وبینار برای ناظران و تکنسین‌های اجرایی سازه و ابنیه، روسای کارگاه‌ها، مدیران پروژه‌ها و اعضای دفتر فنی شرکت‌های تابعه گروه سرمایه‌گذاری مسکن در روز گذشته (دوشنبه، 11 اسفند ماه 1399) در هلدینگ برپا شد.

سرفصل‌های دوره شامل: نکات عمومی در طراحی (مسیر بارها، کنسول‌های بلند، بارهای متمرکز، اتصال تیر به تیر در قاب خمشی، تیر قوی-ستون ضعیف و ...)، نکات عمومی در اجرای سازه‌های بتنی، رواداری‌های اجرایی سازه‌های بتنی، آرماتوربندی، قالب‌بندی، بتن‌ریزی، درز انقطاع، سقف‌های تیرچه بلوک، بلوک‌های پلی استایرن و تیرچه خرپایی، تیرچه کرمیت و تیرچه نیازیت بود و به شرکت‌کنندگان در صورت موفقیت در آزمون‌های مرتبط، از شرایط احراز جایگاه‌های سازمانی فنی در شرکت بهره‌مند خواهند شد.

جلسه فنی

۱۲ اسفند ۱۳۹۹ ۱۵:۲۳