حداقل 70 درصد از کارگران کشور مسکن ندارند

نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور گفت: در حال حاضر حداقل 70 درصد از کارگران کشور فاقد مسکن هستند و در واحدهای استیجاری زندگی می کنند.

اولیاء علی بیگی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه در حال حاضر حداقل 70 درصد از کارگران فاقد مسکن هستند و در واحدهای مسکونی استیجاری زندگی می کنند، گفت: تامین نیازهای اولیه هر خانوار کارگری باید توسط شرکای اجتماعی(کارگر-دولت-کارفرما) مورد برنامه ریزی قرار گیرد.

نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور اظهار داشت: در حال حاضر حداقل دستمزد 263 هزار تومانی نمی تواند نیاز یک خانوار کارگری 4 نفره را برطرف کند به نحوی که حتی نیازهای اولیه آموزش، بهداشت، مسکن و معاش را نیز تامین نمی کند.

علی بیگی با تاکید بر اینکه واقعیتها باید پذیرفته شود، تصریح کرد: البته شرایط اقتصادی و وضعیت کارفرمایان نیز باید در نظر گرفته شود، در این رابطه لازم است تا بحرانهای اقتصادی تاثیرگذار بر بنگاهها نیز بررسی شود.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به عدم توان پرداخت دستمزد مناسب از سوی کارفرمایان به دلیل مشکلات نقدینگی و تولید با ظرفیت پایین، کارگران هم اکنون از دریافت دستمزدهای واقعی محروم هستند.

این مقام مسئول کارگری خواستار تلاش و همکاری بیشتر دولت در کنار دو شریک اجتماعی دیگر (کارگر-کارفرما) شد و افزود: شرکای اجتماعی موظف هستند تا وظایف خود را در قبال یکدیگر انجام دهند. دولت برای حل مشکل دستمزدهای پایین و همچنین بالا بردن توان تولید و بهبود وضعیت نقدینگی بنگاهها باید اقدامات سازنده ای انجام دهد.

به گفته علی بیگی، کارگران هم اکنون از اقشاری محسوب می شوند که درآمدهای سالیانه آنها هزینه هایشان را تامین نمی کند. نگاه حمایتی دولت به عنوان شریک اجتماعی سوم می تواند بخش زیادی از مشکلات کارگران را برطرف کند.

۲۸ بهمن ۱۳۸۸ ۱۱:۱۵
مهر |