گزارش تصویری

عملیات اجرایی بزرگ‌ترین پروژه بازآفرینی پایدار کشور آغاز شد - گزارش تصویری

آیین افتتاح مجتمع مسکونی الماس خاوران و همچنین آغاز عملیات بتن‌ریزی فاز نخست پروژه آیمان، بزرگ‌ترین پروژه بازآفرینی پایدار کشور با حضور مدیران‌ارشد بانک مسکن، گروه مالی بانک مسکن و گروه سرمایه‌گذاری مسکن برگزار شد.

امامی
بازدید از تبریز خرداد 1400
بازدید از تبریز خرداد 1400
بازدید از تبریز خرداد 1400
بازدید از تبریز خرداد 1400
بازدید از تبریز خرداد 1400
بازدید از تبریز خرداد 1400
بازدید از تبریز خرداد 1400
بازدید از تبریز خرداد 1400
بازدید از تبریز خرداد 1400
بازدید از تبریز خرداد 1400

بازدید از تبریز خرداد 1400
بازدید از تبریز خرداد 1400
بازدید از تبریز خرداد 1400
بازدید از تبریز خرداد 1400
بازدید از تبریز خرداد 1400
بازدید از تبریز خرداد 1400
بازدید از تبریز خرداد 1400
بازدید از تبریز خرداد 1400
بازدید از تبریز خرداد 1400
بازدید از تبریز خرداد 1400
بازدید از تبریز خرداد 1400

بازدید از تبریز خرداد 1400

۳۰ خرداد ۱۴۰۰ ۱۰:۴۷